Khả năng thấy biết một cách trong sáng, không phán xét
chính là biểu hiện cao nhất của trí tuệ - Jiddu Krishnamurti

"...Càng biết rõ mình bao nhiêu thì tâm càng trong sáng bấy nhiêu. Tự biết mình là không có điểm cuối, nó không dừng lại ở một thành quả, cũng không dừng lại ở một kết luận nào cả. Nó như là dòng sông dài vô tận..." - Krishnamurti