Cái sai là nó, mà cái đúng cũng là nó...


0 nhận xét: