Cho đến khi trái tim được mở ra...


"...Hãy để cho trái tim được đau đớn cho đến khi nó mở ra..."

- Rumi -

0 nhận xét: