Không tránh né màn đêm


"...Mặt trăng tỏa sáng khi nó không tránh né màn đêm..." - Rumi

0 nhận xét: