Làm bộ bề ngoài khác xa với làm chủ được bên trong...


0 nhận xét: