Mọi thứ luôn biến đổi trong từng sát-na...


0 nhận xét: